INNOVATing IT&C

ОПТИМИЗАЦИЯ. АВТОМАТИЗАЦИЯ. КОНТРОЛ. СИГУРНОСТ.

ОПТИМИЗАЦИЯ

ИТ инфраструктура, интеграция и големи данни. Комуникации.

АВТОМАТИЗАЦИЯ

Умен дом. Икономия. Интерактивена автоматизация и контрол. Сензори.

СИГУРНОСТ

Интелигентно наблюдение и известяване. Мрежова сигурност.

  • Над 30 години опит в ИТК сектора

  • Безплатна консултация и демонстрация

  • Над 50 завършени итеграционни проекти

  • ИТ одити

  • Информционна сигурност

  • Без първоначална инвестиция

  • Управление на големи данни и оптизационни модели за всеки бизнес

  • Гарантирано повишаване ефективност и удовлетвореност